2015 Lapkričio 25 diena

Netektis

                                                                                                                         KAZYS MAKŪNAS

FORTHCOMING BALTIC EVENTS

FORTHCOMING BALTIC EVENTS

When

What

Netektis

2015 m. gegužės 2 d. eidamas 91-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos mirė inžinierius chemikas, vertėjas ir nenuilstantis visuomenės veikėjas, aktyvus Britų –lietuvių draugijos ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės narys, lietuviškos spaudos puoselėtojas ir talkininkas, tikras Lietuvos patriotas, pasišventęs demokratijos principams, geras, jautrus ir nuoširdus draugas PAULIUS TRIČYS.

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas

Brangūs lietuviai,  gyvenantys  Jungtinėje  Karalystėje ,

 Kviečame aktyviai dalyvauti  Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės  suvažiavime, kuris vyks šių  metų gegužės 17d LR Ambasados, esančios  2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE, patalpose. Dalyvių registracija 11 val., suvažiavimo pradžia 12val.

 Suvažiavimo metu aptarsime svarbius bendruomenei klausimus, pasidalinsime  bendruomeninio gyvenimo idėjomis , problemomis ir ateities planais.

Taip pat  naujai kadencijai bus renkamas Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės  pirmininkas, bei valdybos nariai.

Lietuviai Nepriklausomybės atkūrimą paminėjo pas ukrainiečius

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė RSS