2014 Rugsėjo 1 diena

DĖL PARAMOS IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ VAIKAMS, VAIKAIČIAMS, PROVAIKAIČIAMS SKYRIMO KONKURSO

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2014 m. rugpjūčio 25 d.  pradedamas valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  (toliau – Parama) konkursas (toliau –Paramos skyrimo konkursas).

KVIETIMAS ŠVĘSTI PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENĄ

Gerbiami kolegos, 

„Mes skrisime į Lietuvą!“ – prieš pakildami į sau ir Lietuvai lemtingą skrydį 1933 m. tarė legendiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas, linkėjo Jaunajai Lietuvai pasitikėti savo jėgomis ir gabumais. Savo žygdarbiu jie siekė apjungti abiejuose Atlanto pusėse gyvenančius lietuvius, sukurti bendravimo ir pasitikėjimo tiltą tarp esančių arti ir toli.

Viso pasaulio lietuviai kviečiami giedoti tautinę giesmę

Liepos 6 d. lygiai 21 val. (ne Lietuvos laiku, o gyvenamosios vietos laiku)

KVIEČIA KILNAUS LIETUVAIČIO STOVYKLA

BENDRAS PROJEKTAS ‘KILNAUS LIETUVAIČIO STOVYKLA’, VYKDOMAS LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO KAUNO APSKRITIES TARYBOS IR LIETUVOS SPORTO MUZIEJAUS KVIEČIA Į VASAROS STOVYKLĄ
 
      Mūsų projektui ne tik pritarė bet ir dalinai materialiai parėmė Lietuvos švietimo ir užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei Šakių rajono savivaldybė. Stovykla vyks 2014 m. rugpjūčio 1 – 7 dienomis Lukšiuose, garsiame Zyplių dvare, Šakių rajone.

Užsienio lietuviai kviečiami registruotis balsavimui referendume

Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad 2014 m. birželio 29 d. vyks privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo.

Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėje ar jose esantys laikinai ir pageidaujantys balsuoti referendume, registruojasi rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemoje http://www.vrk.lt/e-registracija

LEU kviečia išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus pasinaudoti valstybės parama studijoms

Išeivijos lietuviams, jų vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams ar lietuvių kilmės užsieniečių vaikams suteikiama galimybė pasinaudoti valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete (LEU). Teisę gauti paramą turi priimtieji į pirmosios ir antrosios pakopų studijas.

Sekminės Lietuvių Sodyboje džiugino geru oru ir smagia programa

Gegužės 25 d., sekmadienį, Anglijos lietuviai bei jų svečiai rinkosi į daug šeimų pamėgtą Sekminių šventę Lietuvių Sodyboje.  

Šventė tradiiciškai prasidėjo 12.00 Šv. Mišiomis prie lietuviško koplytstulpio, o nuo 13.00 iki pat vakaro truko koncertinė programa. Dainavo, šoko, vaidino lituanistinių mokyklėlių mokiniai,  Anglijoje veikiantis tautinių šokių kolektyvas „Versmė“, folkloro ansamblis „Saduto“, dainininkai ir šokėjai, šokio ratu susirinkusius suktis kvietė „Retro Plius“, „Tauras“ ir „Relaksonas“.

Pagalba jaunuoliams, norintiems studijuoti Lietuvoje

Švietimo ir mokslo ministerija, įvertindama lietuvių, baigusių Jungtinėje Karalystėje vidurines mokyklas ir norinčių sugrįžti į Lietuvą studijuoti, sunkumus dėl vėlyvo Advanced level egzaminų rezultatų paskelbimo bei skatindama išeivius jaunuolius studijuoti Lietuvoje, šiais metais planuoja rugpjūčio mėn.

UŽSIENYJE BALSUOSIANTYS LIETUVOS PILIEČIAI KVIEČIAMI REGISTRUOTIS INTERNETU

Nesivarginkite ieškodami kur registruotis, nuspaskite mygtuką apačioje ir registruokitės.


Švietimo ministerijos rengia Mokytojų kvalifikacijos seminarą pradedantiems mokytojams

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija  š. m. rugsėjo 24–26 d. planuoja surengti specialų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarą, skirtą pradedantiesiems mokytojams. Į seminarą planuojame pakviesti 30 mokytojų iš įvairių šalių lituanistinių mokyklų. Kelionės, apgyvendinimo ir seminaro renginių (paskaitos, ekskursijos ir kt.) išlaidas apmokės Švietimo ir mokslo ministerija. Seminaro programą dalyviams išsiųsime vėliau.

 

Į seminarą kviečiami:

·         besikuriančių lituanistinių mokyklų būsimieji mokytojai;

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė RSS